Els onze principis de Goebbels, cap de propaganda del nazisme

Goebbels, cap de propaganda del nazisme, va formular onze principis per aconseguir manipular les informacions emeses amb unes tècniques molt precises. Crec que pot ser un bon exercici lleguir-les i després observar les informacions que ens envolten i valorar si, actualment, governs i alguns mitjans de comunicació no les estan utilitzan amb nosaltres...

1 Principi de simplificació i de l'enemic únic. Adoptar una única idea, un únic símbol. Individualitzar a l'adversari en un únic enemic.

2 Principi del mètode de contagi. Reunir diversos adversaris en una sola categoria o individu. Els adversaris han de constituir-se en suma individualitzada.

3 Principi de la transposició. Carregar sobre l'adversari els propis errors o defectes, responent l'atac amb l'atac. «Si no pots negar les dolentes notícies, inventa altres que les distreguin».

4 Principi de l'exageració i desfiguració. Convertir qualsevol anècdota, per petita que sigui, en amenaça greu.

5 Principi de la vulgarizació. Tota propaganda ha de ser popular, adaptant el seu nivell al menys intel·ligent dels individus als quals va dirigida. Com més gran sigui la massa a convèncer, més petit ha de ser l'esforç mental a realitzar. La capacitat receptiva de les masses és limitada i la seva comprensió escassa; a més, tenen gran facilitat per a oblidar.

6 Principi d'orquestració. La propaganda ha de limitar-se a un nombre petit d'idees i repetir-les incansablement, presentar-les una vegada i una altra des de diferents perspectives, però sempre convergint sobre el mateix concepte. Sense fisures ni dubtes. D'aquí ve també la famosa frase: «Si una mentida es repeteix suficientment, acaba per convertir-se en veritat».

7 Principi de renovació. Cal emetre constantment informacions i arguments nous a un ritme tal que, quan l'adversari respongui, el públic estigui ja interessat en una altra cosa. Les respostes de l'adversari mai no han de poder contrarestar el nivell creixent d'acusacions.

8 Principi de la versemblança
. Construir arguments a partir de fonts diverses, a través dels anomenats globus sonda o informacions fragmentaries.

9 Principi de la silenciació. Fer callar les qüestions sobre els quals no és tenen arguments i dissimular les notícies que afavoreixen l'adversari, també contraprogramant amb l'ajuda de mitjans de comunicació propers.

10 Principi de la transfusió. Per regla general, la propaganda opera sempre a partir d'un substrat preexistent, ja sigui una mitologia nacional o un complex d'odis i prejudicis tradicionals. Es tracta de difondre arguments que puguin arrelar en actituds primitives.

11 Principi de la unanimitat. Arribar a convèncer a molta gent que pensa «com tot el món», creant una falsa impressió d'unanimitat.

Pot ser un exercici molt interessant de buscar exemples actuals, al nostre propi país, de cada un dels principis. Segur que en trobem de tots ells!