Blogs

Quisiera ser


Quisiera ser,
tema del Duo Dinámico (1961)
interpretat en aquesta ocasió per
Gisela amb el títol de Voldria ser.